SELECTED STUDENTS (KATHAK)
Audition on 13th May, 2017 (New Wing)
S. NO.
STUDENTS NAME
PARENT'S /GUARDIAN'S NAME
1
ADITI BHARDWAJ
SHRI L.N SHARMA
2
ADITI ROY SHRI ANYESH ROY
3
ADITI SRIVASTAV SHRI VIJAY KUMAR
4
ADITI VASISHTHA SHRI ATUL KUMAR
5
ANANYA SHUKLA SMT ANURADHA SHUKLA
6
ANGEL RAJPUT SHRI ROHIT KUMAR
7
ANITA JAISWAL SHRI OM PARKASH JAISWAL
8
ANUSHA SAINI SHRI VIKAS SAINI
9
ASMI SHRI ROHIT KATHURIA
10
AVNI BHARDWAJ SHRI PIYUSH SHARMA
11
DHANVI GUPTA
SHRI MANESH. C GUPTA
12
GAURA KAUSHIK SHRI ATUL KUMAR
13
HIMANI BAJAJ SHRI O.P BAJAJ
14
HIMANI BISHT SHRI AJAY SINGH BISHT
15
KHUSHI SWAIN SHRI BAIDHAR SWAIN
16
KRITIKA SHRI SANJAY KUMAR
17
MAHIMA RATHORE SHRI YADUNANDAN SINGH RATHORE
18
MANSHA MEHRA SHRI HARISH MEHRA
19
MANYA GOYAL SHRI MANISH GOYAL
20
MEGHNA SHARMA SHRI ARUN SHARMA
21
POOJA SHARMA
SHRI JATESH SHARMA
22
RADHIKA BHATIA SHRI LALIT BHATIA
23
RAMITA MALLICK SHRI R.N. MALLICK
24
RIDHIMA PARIHAR SHRI SANTOSH PAWAR
25
RISHABH SINGH SHRI RAM PRATAP SINGH
26
SAISHA JAIN SHRI PRASHANT JAIN
27
SHARMISTHA SARKAR SHRI SANJAY KR. SARKAR
28
SHEETAL SHRI DHARMENDER KUMAR
29
SHIREEN PAWAR SMT PRIYANKA PAWAR
30
SHIVAM MISHRA LATE SHRI ARVIND KUMAR MISHRA
31
SHIVANGI RAWAT
SHRI VIRENDER SINGH
32
SONAM SINGH SHRI PREMPAL SINGH
33
SURDHANI GUPTA SHRI SUBHASH GUPTA
34
TAANIKA DUTTA SHRI BIJOY DUTTA
35
TANYA VERMA SHRI VINOD KUMAR VERMA
36
TEJAL SHARMA SHRI RAMCHANDRA SHARMA
37
VIJAY VERMA SHRI VIRENDER VERMA
Class time : TUESDAY-THURSDAY-SATURDAY (3.30 - 4.30 pm)
Teacher: Ms Monisa Nayak
 
Classes will be starting from 11th July, 2017 in New Wing
Selected students are required to submit their fees between 17th to 25th May, 2017
Office hours : 8am - 2pm