SELECTED STUDENTS (VOCAL FEMALE)
Audition on 13th May, 2017 (New Wing - Music Room 1)
S. NO.
STUDENTS NAME
PARENT'S /GUARDIAN'S NAME
1
AAINA

SHRI RAJESH BAWA

2
ANURADHA THAKUR SHRI SUSHIL KUMAR THAKUR
3
ARTI SHRI RAKESH
4
ARADHANA SHRI PREM MISHRA
5
CHANDA VERMA SHRI NANDLAL VERMA
6
DAMANJOT KAUR SHRI SATWANT SINGH
7
DEBALEENA CHAKRABORTY SHRI ARINDAM CHAKRABORTY
8
GARGI VERMA SHRI SUBHASH CHANDER
9
HEMA DHURIYA SHRI MOHAN LAL
10
JAYA SHARMA SHRI ASHOK SHARMA
11
JYOTI SMT AMARVATI
12
KAREENA ARYA SHRI KUNWAR RAM
13
KRITIKA BHARDWAJ SHRI RAKESH KUMAR
14
LEELA GAUTAM SHRI SHYAM LAL
15
MANIKARAN KAUR OBEROI SHRI T.S OBEROI
16
MANIKA BACHWAN SHRI DINESH CHAND BACHWAN
17
PARUL BANSAL SHRI RAVINDER BANSAL
18
PALAK KUMAR SHRI PREM KUMAR
19
PRITHA MITRA SHRI AURO ASHISH GHOSH
20
PRIYANKA
SHRI BRAHAM PRAKASH
21
PRACHI SHRI ASHOK KUMAR
22
RAKHI SHRI BAJPAL
23
RADHA BALONI SHRI D.P BALONI
24
ROSHNI SHRI ARJUN SINGH
25
SADHANA SHARMA SHRI SUBHASH CHAND SHARMA
26
SANGHDIKSHA SHRI GAYA PRASAD GAUTAM
27
SHEETAL GIRI SHRI DEVENDRA GIRI
28
SHIKHA SACHDEVA SHRI O.P SACHDEVA
29
SHIVANI SHRI BABLU
30
SHEFALI SHRI SURENDRA KR. BUDDHIRAJA
31
SIMRAN BHARDWAJ
SHRI S.N SHARMA
32
SUBHADRA CHATTERJEE SHRI SAUNAK GHOSH
33
UNNATI KAPOOR SHRI PAWAN KAPOOR
34
UPASANA MEHTA SHRI T.R MEHTA
35
YACHNA SETHI SHRI RAJESH SETHI
36
YASHI DASS SHRI NARENDER KR DASS
Class time : MONDAY-WEDNESDAY-FRIDAY (8.30 - 9.30 Am)
Teacher: Smt. Debjani Dhar
 
Classes will be starting from 10th July, 2017 in Room No. 10
Selected students are required to submit their fees between 17th to 25th May, 2017
Office hours : 8am - 2pm