SELECTED STUDENTS (VOCAL MALE)
Audition on 19th & 20th May, 2017 (Room No. 12)
S. NO.
STUDENTS NAME
PARENT'S /GUARDIAN'S NAME
1
ABHISHEK GOSWAMI SHRI RAM KUMAR GOSWAMI
2
AMAN PARMAR SHRI YOGESH PARMAR
3
ANIKET PUNDORA SHRI DINESH PRASAD
4
ARUN PRAJAPATI LATE SHRI NARESH KUMAR
5
ASHUTOSH BHARDWAJ SHRI GAYADIN BHARDWAJ
6
DEEPAK SHARMA SHRI SHANKAR SHARMA
7
DIXIT BAIRAGI SHRI SURESH BAIRAGI
8
GAURAV BHARDWAJ SHRI VINOD KRISHNA BHARDWAJ
9
HARDEEP SINGH SHRI JASPAL SINGH
10
HARSH SATONE SHRI RAKESH SATONE
11
HIMANSHU SHARMA SHRI RAKESH KUMAR SHARMA
12
KRISHAN GOPAL NOT MENTIONED
13
MAYANK VERMA SHRI SHYAM LAL VERMA
14
NIMISH KHANNA  SHRI RAJEEV KHANNA 
15
PRANAV VASUDEV SHRI SUNIL VASUDEV
16
ROHIT NAGAR SHRI RAJESH NAGAR
17
SANDESH KUMAR  SHRI AMAR PAL SINGH
18
SARTHAK SHARMA  SHRI JAY SHARMA 
19
SETHI BHATT  NOT MENTIONED
20
SHASHANK BHANDARI  SHRI NARENDRA SINGH 
21
SHASHIKANT KAUSHIK  SHRI SHAILENDRA KUMAR KAUSHIK
22
SHREYAS SHUKLA SHRI RAMESH KUMAR SHUKLA
23
SUDHIR  SHRI RAM KUMAR 
24
SURYANSH SINGH CHAUHAN SHRI SANJAY SINGH CHAUHAN
25
SUSHANT VERMA  SHRI PRADEEP KUMAR VERMA
26
SUSHANT SHUKLA SHRI BRIJESH SHUKLA 
27
UTTAM PANDEY  SHRI TARA NATH PANDEY 
28
VIKAS TANK  SHRI RAMESH
29
VIRENDER PARIHAR SHRI MANISH PARIHAR
30
VISHWAJEET YADAV  SHRI SANTOSH YADAV 
31
VISHVESH KANT SHUKLA  SHRI NIKHIL KANT SHUKLA
Class Timings: MONDAY-WEDNESDAY-FRIDAY (6.00 - 7.00 pm)
Teacher : Shri Rajinder Kumar Sharma
 
Classes will be starting from 24th July, 2017 in Room No. 12
Selected students are required to submit their fees between 17th to 25th May, 2017
Office hours : 8am - 2pm