SELECTED STUDENTS (VOCAL MALE)
Audition on 19th & 20th May, 2017 (Room No. 3)
S. NO.
STUDENTS NAME
PARENT'S /GUARDIAN'S NAME
1
AAYUSH GARG  SHRI PRAVEEN GARG
2
AKASH DEEP SHRI ASHOK KUMAR
3
ASHISH MALIK  SHRI K.C. MALIK
4
BOBBY SONKAR SHRI ASHOK SONKAR
5
DEEPAK KUMAR SINGH SHRI YASHWANT SINGH
6
DEEPAK TIWARI  SHRI RAM ASRE TIWARI
7
DHEERENDER GOSWAMI SHRI YASHPAL GOSWAMI
8
HARSH PANDEY SHRI GANGA PRASAD PANDEY
9
ISHAAN SHARMA SHRI PRADEEP SHARMA
10
JAI KISHAN SHRI JAGDISH PRASAD
11
KAPIL KUMAR SHRI SANTOSH KUMAR
12
KUNAL SHRI PRADEEP KUMAR
13
MANJEET SINGH SHRI JOGINDER SINGH
14
MANAV GAUR SHRI SURESH GAUR
15
NIKHIL ARORA  SHRI VINOD ARORA
16
NIKHIL KUMAR SHRI KANWAR BHAN
17
RAJAT PANDIT  SHRI NAVEEN PANDIT
18
SAURABH  SHRI MAHENDER SINGH
19
SAURABH SHUKLA SMT MANORAMA SHUKLA
20
SHAHNAWAZ KHAN SHRI SALAMAT ULLAH KHAN
21
SIMRANJEET SINGH SHRI JASBIR SINGH
22
SUMEET DOGRA SHRI VIRENDER KR DOGRA
23
TRIBHUVAN SHRI HEERA LAL
24
VARUNESH PATHAK  SHRI YOGESH PATHAK
25
VINAYAK MISHRA SHRI PREM MISHRA
26
VIPUL GUPTA SHRI PRADEEP KR GUPTA 
27
VIVEK ANAND SHRI PRAKASH CHAND
28
VIVEK SHARMA SHRI RAJENDRA SHARMA
29
KISHAN CHANDRA BHATT SHRI RAM DUTT BHATT
30
SATYNILL BHARTI SHRI INDRAJEET BHARTI
Class time : TUESDAY - THURSDAY - SATURDAY (9.00 - 10.00 am)
Teacher : Shri Khushal Sharma
 
Classes will be starting from 25th July, 2017 in Room No. 5
Selected students are required to submit their fees between 17th to 25th May, 2017
Office hours : 8am - 2pm