SELECTED STUDENTS (VOCAL MALE)
Audition on 13th May, 2018
S. NO.
STUDENTS NAME
PARENT'S /GUARDIAN'S NAME
1
ABHINANDAN  MR. VIJAY KUMAR BHATT
2
AJEET KUMAR SINGH MR. SATRUGHAN SINGH
3
ANGAD KATAL MR. RAVINDER KATAL
4
ANKIT MISHRA MR. SHAILENDRA MISHRA
5
ASHISH PATIL MR. BHARAT PATIL
6
BHAVYA MONGIA MR. RAJ KUMAR MONGIA
7
DESHRAJ KUMAR MR. DALBEER LAL
8
GAURAV KANWAR MR. D.S. KANWAR
9
IRIS GARG MR. SUNIL GARG
10
KESHAV TULI MR. HARSH KUMAR
11
KUSHAGRA GAUR MR. HERAMB GAUR
12
KUSHAGRA SHARMA MR. KULDEEP RAJ SHARMA
13
LAKSHAY SHUKLA MR. PRAMOD SHUKLA
14
MADHUR BARI  MR. DEEPAK BARI
15
NARENDRA KUMAR TYAGI MR. S. S. TYAGI
16
PANKAJ RANA MR. ABBAL SINGH RANA
17
PARAS SHARMA MR. BHARAT BHUSHAN SHARMA
18
PRATEEK AGGARWAL MR. PAWAN AGGARWAL 
19
PRATEEK NAIR MR. BHASKARAN PRASAD
20
PRATEEK SHARMA  MR. HARI OM SHARMA
21
PUNEET SINGH MR. RAMBABU SINGH
22
RAHUL  MR. SURESH CHAND
23
RAHUL  MR. KRISHNA NAND
24
ROHAN KASHYAP MR. VIRENDER KUMAR
25
ROHIT VERMA MR. RAKESH VERMA
26
RUPAM SHARMA MR. RAKESH SHARMA
27
SHARAD CHOWDHURY MR. SWAPAN CHOWDHURY
28
SHITIJ JINDAL MR. BALVINDER KUMAR
29
VAIBHAV VYAS MR. RAVINDRA MOHAN VYAS
30
VASU MAHALWAL MR. ANIL KUMAR
31
VIKAS PARASHAR MR. RAJKUMAR SHARMA
32
YAKUL SHARMA MR. LALIT SHARMA
Teacher : Shri Shiv Prasad Rao
Class Timings: TUESDAY-THURSDAY-SATURDAY (7:00 PM TO 8:00 PM)
 
Classes will be starting from 3rd July, 2018 in Room No. 10
Selected students are required to submit their fees between 10th to 23rd May, 2018
Office hours : 8am - 2pm