SELECTED STUDENTS (VOCAL - FEMALE)
Audition on 9th May, 2019 (Room No. 2)
S. NO.
STUDENTS NAME
PARENT'S /GUARDIAN'S NAME
1
AKHASHYASHREE SHRI K.R. PUSHPANANDAN
2
ANANYA SINGH SHRI MUKESH SINGH
3
ANJU SHRI SHRI BHAGWAN
4
APARNA RANJITH SHRI V.S.RANJITH
5
BHAWNA SHRI PREM SHANKAR
6
DEEPTI SHRI ASHOK KUMAR
7
DIMU SHRI NAND KISHOR
8
GAREEMA GUPTA SHRI ASHISH KUMAR GUPTA
9
GARIMA GUPTA  SHRI RAM CHARAN GUPTA
10
GOPIKA THAPLIYAL SHRI KULDEEP THAPLIYAL
11
HIMANI SHAKYA SHRI RAKSH PAL SHAKYA
12
KAJAL SHRI JITENDRA SINGH
13
KANCHAN SHRI JAI RAM THAKUR
14
KAVITA ARAYA LATE SHRI KISHAN RAM
15
KRITI GUPTA SHRI R.P. GUPTA
16
KRITIKA PANT SHRI CHETAN PANT
17
MANSI MISHRA SHRI AVINASH CHANDRA MISHRA
18
MEERA SHRI RAM RATAN
19
MISHTHI SRIVASTAVA SHRI DILIP SRIVASTAVA
20
MUSKAN SHRI GHANSHAYAM VERMA
21
NANDINI NAG SHRI SAMIR NAG
22
NEHA SHRI RAJ KUMAR
23
PRERANA MISHRA SHRI RAVI KANT MISHRA
24
SHIVANI SHRI RAJ KUMAR
25
SHRISHTI CHAKRABORTI SHRI SATYABRATA CHAKRABORTI
26
SHWETA SHRI  DHARAMVIR SINGH
27
SNEH LATA GUPTA SHRI BRIJ GOPAL GUPTA
28
SONALI SHRI YASHPAL
29
VANDNA JHA SHRI RAHUL JHA
30
VENUS MATPAL SHRI MAHESH MATPAL
31
YASHASWINI BHARDWAJ SHRI VED PRAKASH BHARDWAJ
32
YUKTI SHRI PARVESH JEET
Trial Students
1
NEHA SHRI PHOOL SINGH
2
ANTIMA TIWARI SHRI RAM NARESH TIWARI
3
URVASHI SHRI DHAN PRAKASH
     
Teacher : Smt. Manikuntala Bhowmik
Class Timings: TUESDAY-THURSDAY-SATURDAY (9:00 AM TO 10:00 AM)
 
Classes will be starting from 2nd July, 2019 in Room No. 2
Selected students are required to submit their fees between 9th to 20th May, 2019
Office timings : 8.00 am - 1.00 pm & 3.00 pm - 6.30 pm
NOTE:- IT IS MANDATORY TO SUBMIT 2 PHOTOGRAPHS ALONG WITH A COPY OF EITHER BIRTH CERTIFICATE/COPY OF AADHAR/PAN/PASSPORT WITH THIS FORM.